Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania:

Wyszukiwanie dla tagu: "konsultacje" znaleziono 26 pozycji.

Bezpłatne badania słuchu dla osób po 50-tym roku życia

/o-gminie/aktualnosci/bezplatne-badania-sluchu-dla-osob-po-50-tym-roku-zycia/

Strategia Rozwoju Gminy - ankieta dla mieszkańców

/o-gminie/aktualnosci/strategia-rozwoju-gminy-ankieta-dla-mieszkancow/

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne: współpraca samorząd terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

/o-gminie/aktualnosci/spotkanie-informacyjno-konsultacyjne-wspolpraca-samorzad-terytorialnego-z-organizacjami-pozarzadowymi/

Bezpłatne spotkania informacyjne na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

/o-gminie/aktualnosci/bezplatne-spotkania-informacyjne-na-temat-wsparcia-ze-srodkow-funduszy-europejskich/

Ankieta dla mieszkancow - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wielka Wies

/o-gminie/aktualnosci/ankieta-dla-mieszkancow-gminny-program-rewitalizacji-gminy-wielka-wies/

Konsultacje w sprawie przebudowy skrzyżowania Modlnica-Giebułtów

/o-gminie/aktualnosci/konsultacje-w-sprawie-przebudowy-skrzyzowania-modlnica-giebultow/

Projekt planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego - wyłożenie do publicznego wglądu

/o-gminie/aktualnosci/projekt-planu-ochrony-dla-ojcowskiego-parku-narodowego-wylozenie-do-publicznego-wgladu/

Ogłoszenie ws. Budowy Północnej Obwodnicy Krakowa

/o-gminie/aktualnosci/ogloszenie-ws-budowy-polnocnej-obwodnicy-krakowa/

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy...

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-projektu-rocznego-programu-wspolpracy/

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-samorzadu-gminy-wielka-wies-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2017/

Ogłoszenie konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

/o-gminie/aktualnosci/ogloszenie-konsultacji-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji/

Ogłoszenie o wydłużeniu konsultacji GPR i spotkaniu z interesariuszami

/o-gminie/aktualnosci/ogloszenie-o-wydluzeniu-konsultacji-gpr-i-spotkaniu-z-interesariuszami/

Mobilny Punkt Informacyjny

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/mobilny-punkt-informacyjny/

Konsultacje społeczne „Rocznego programu współpracy.... na 2019 roku"

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/konsultacje-spoleczne-rocznego-programu-wspolpracy-na-2019-roku/

Konsultacje budowy obwodnicy Zabierzowa

/o-gminie/aktualnosci/konsultacje-budowy-obwodnicy-zabierzowa/

Obwieszczenie ... "Modlniczka 8"

/o-gminie/aktualnosci/obwieszczenie-modlniczka-8/

Spotkania informacyjno-promocyjne - działania przedsiębiorcze

/o-gminie/aktualnosci/spotkania-informacyjno-promocyjne-dzialania-przedsiebiorcze/

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Gminy

/o-gminie/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-strategia-rozwoju-gminy/

Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

/samorzad/urzad-gminy/informacje-urzedu-gminy/konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji/

Centralny Port Komunikacyjny

/o-gminie/aktualnosci/centralny-port-komunikacyjny/

2017-04-24