Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania:

Wyszukiwanie dla tagu: "inwestycje" znaleziono 144 pozycji.

Budawa placu zabaw w Bęble

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budawa-placu-zabaw-w-beble/

Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego wraz z remontem nawierzchni w Tomaszowicach

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-wraz-z-remontem-nawierzchni-w-tomaszowicach/

Wykonanie ciągów pieszych oraz przebudowa drogi K601443 w Wielkiej Wsi

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-oraz-przebudowa-drogi-k601443-w-wielkiej-wsi/

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Modlniczce

/o-gminie/aktualne-inwestycje/przebudowa-i-rozbudowa-budynku-komunalnego-w-modlniczce/

Budowa windy przy istniejącym budynku komunalnym w Szycach

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-windy-przy-istniejacym-budynku-komunalnym-w-szycach/

Budowa sieci wodociągowej na odcinku: studnia głębinowa w Prądniku Korzkiewskim - zbiornik pośredni w Białym Kościele

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-sieci-wodociagowej-na-odcinku-studnia-glebinowa-w-pradniku-korzkiewskim-zbiornik-posredni-w-bialym-kosciele/

Budowa placu zabaw w Modlnicy

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-placu-zabaw-w-modlnicy/

Rozbudowa oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wielka Wieś w roku 2010

/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-oraz-budowa-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-wielka-wies-w-roku-2010/

Budowa budynku 3-oddziałowego przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-3-oddzialowego-przedszkola-samorzadowego-w-wielkiej-wsi/

Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy strażackiej w miejscowości Bębło

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-terenu-przy-budynku-remizy-strazackiej-w-miejscowosci-beblo/

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Modlniczka

/o-gminie/aktualne-inwestycje/zagospodarowanie-przestrzeni-publicznej-w-miejscowosci-modlniczka/

Wykonanie ciągu pieszego jednostronnego z remontem nawierzchni wraz z kanalizacją opadową ulicy Jurajskiej w Modlnicy

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagu-pieszego-jednostronnego-z-remontem-nawierzchni-wraz-z-kanalizacja-opadowa-ulicy-jurajskiej-w-modlnicy/

Budowa kanalizacji sanitarnej w Modlnicy - Przysiółek Folwark

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-modlnicy-przysiolek-folwark/

Wykonanie placu przy OSP w Tomaszowicach

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-placu-przy-osp-w-tomaszowicach/

Wykonanie ciągów pieszych wraz remontem nawierzchni i budową kanalizacji opadowej przy drogach powiatowych Nr 2130K w miejscowościach Bębło, Będkowice i Nr 2132K w miejscowości Giebułtów

/o-gminie/aktualne-inwestycje/wykonanie-ciagow-pieszych-wraz-remontem-nawierzchni-i-budowa-kanalizacji-opadowej-przy-drogach-powiatowych-nr-2130k-w-miejscowosciach-beblo-bedkowice-i-nr-2132k-w-miejscowosci-giebultow/

Utwardzenie terenu istniejącego szlaku turystycznego tzw. Kwietniowe Doły - I odcinek

/o-gminie/aktualne-inwestycje/utwardzenie-terenu-istniejacego-szlaku-turystycznego-tzw-kwietniowe-doly-i-odcinek/

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym Modlniczce

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-szatniowo-sanitarnego-przy-boisku-sportowym-modlniczce/

Budowa drogi krajowej nr 94 od węzła Radzikowskiego do węzła Modlnica

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-drogi-krajowej-nr-94-od-wezla-radzikowskiego-do-wezla-modlnica/

Budowa budynku gimnazjum w Modlnicy

/o-gminie/aktualne-inwestycje/budowa-budynku-gimnazjum-w-modlnicy/

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku komunalnego w Giebułtowie

/o-gminie/aktualne-inwestycje/rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-komunalnego-w-giebultowie/

2017-04-24