Referat Podatków i Opłat

Przyjmowanie stron:

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00


pok. 131, 132, 133
tel. 12 419 17 02 wew. *131, *181, *132, *182, *133, *183

Kierownik
Barbara Wierzbicka
b.wierzbicka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. działalności gospodarczej
Elżbieta Zawadzka
e.zawadzka@wielka-wies.pl

Inspektor ds. podatków i opłat
Urszula Krzak
u.krzak@wielka-wies.pl

Inspektor ds. podatków i opłat
Dariusz Grzybowski
d.grzybowski@wielka-wies.pl

Referent ds. podatków i opłat
Izabela Mróz
i.mroz@wielka-wies.pl

Referent ds. podatków i opłat
Grzegorz Binczycki

g.binczycki@wielka-wies.pl

Inspektor ds. podatków i opłat

Monika Szumny

m.szumny@wielka-wies.pl

Podinspektor

Ewa Bartosz

e.bartosz@wielka-wies.pl

ikona-wniosku.jpg Realizowane procedury

Wymiar  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - osoby fizyczne  
Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania i korekta deklaracji w  podatku od środków transportowych  
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatku od  nieruchomości, rolnego, leśnego  
Wymiar  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – osoby prawne  
Zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej  
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub  stwierdzające stan zaległości  
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych  
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty, umorzenie  zaległości, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od środków  transportowych  
Umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku  od nieruchomości, rolnym, leśnym  
Zwrot  opłaty skarbowej 
Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i  przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych  
 
2014-04-12