Referat Organizacyjny

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00


Biuro Obsługi interesantów 001
tel. 12 419 17 02 wew. *001, *002


Kierownik - Sekretarz gminy
Małgorzata Auguściak
m.augusciak@wielka-wies.pl

pok. 105
tel. 12 419 17 02 wew. *105

Dziennik Podawczy

Inspektor ds. obsługi klientów
Lidia Rzymkowska
l.rzymkowska@wielka-wies.pl

Inspektor ds. obsługi klientów
Natalia Banaś

n.banas@wielka-wies.pl

Sekretariat

Inspektor

Agnieszka Pijocha

ug@wielka-wies.pl
pok. 100
tel. 12 419 17 02 wew. *900

Biuro Rady Gminy

Dorota Paszkiewicz
rada@wielka-wies.pl

Archiwum

Referent

Maria Figiel

2014-04-12