Referat Ochrony Środowiska

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-14.00
pok. 134, 135  wew.*184, *135


tel. 12 419 17 02


Kierownik:
Piotr Chmielarczyk
p.chmielarczyk@wielka-wies.pl
Inspektor
Anna Młyńska
a.mlynska@wielka-wies.pl
Inspektor
Aleksandra Mazur
a.mazur@wielka-wies.pl
Inspektor
Ewelina Dziuba
e.dziuba@wielka-wies.pl


Ekodooradcy:
Monika Cyrek - główny ekodoradca
m.cyrek@wielka-wies.pl
Anna Stefańczyk
a.stefanczyk@wielka-wies.pl
Szymon Szumny
sz.szumny@wielka-wies.pl
Dorota Piwowarczyk (projekt LIFE)
d.piwowarczyk@wielka-wies.pl

2019-04-01