Referat Inwestycji

Referat Inwestycji

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek - Czwartek: 7.30-15.30

Piątek: 7.30-14.00
tel. 12 419 17 02 wew. *109

Kierownik:

Ewelina Janas

e.janas@wielka-wies.pl

pok. 121
tel. 12 419 17 02 wew. *121

Z-ca Kierownika:
Adam Maleńki
a.malenki@wielka-wies.pl

pok. 120
tel. 12 419 17 02 wew. *120

Inspektor

Mariusz Stach
m.stach@wielka-wies.pl

tel. 12 419 17 02 wew. *109

Inspektor
Tomasz Wicher
t.wicher@wielka-wies.pl

pok. 109
tel. 12 419 17 02 wew. *159

2014-04-12