Informacja Wójta Gminy dla przedsiębiorców prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek, do dnia 31 maja 2022r. dokonać opłaty II raty na 2022 rok za korzystanie z powyższych zezwoleń.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Tagi dla strony:

2022-05-12