Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W zakończonym 2022 roku udało nam się przeprowadzić dwa nabory wniosków na działania skierowane do osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz do firm już istniejących na naszym obszarze. Dla przypomnienia prowadzimy konkursy na terenie następujących podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.

W lipcu ubiegłego roku prowadziliśmy konkurs na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. Do dofinansowania zostało wybranych dziesięć wniosków o bardzo różnorodnej tematyce. W grudniu poprzedniego roku zorganizowaliśmy nabór na projekty skierowane do już istniejących firm. Wsparcie uzyskały trzy przedsiębiorstwa z naszego terenu. Aktualnie wnioski znajdują się w procesie weryfikacji i oceny przez małopolski Urząd Marszałkowski.

Mamy nadzieję, że już wkrótce będą Państwo mogli skorzystać z innowacyjnej i przede wszystkim pożytecznej oferty produktów i usług, proponowanej przez naszych lokalnych przedsiębiorców.

Powyższe konkursy zostały zorganizowane w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Szczegółowe informacje na temat projektów i naszych innych działań znajdą Państwo na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

2023-01-12