Informacje Urzędu Gminy

Efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W zakończonym 2022 roku udało nam się przeprowadzić dwa nabory wniosków na działania skierowane do osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz do firm już istniejących na naszym obszarze.

Zobacz więcej »
2023-01-12
Ostrzeżenie meteorologiczne 269

Intensywne opady śniegu

Zobacz więcej »
2022-12-16
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2022-12-08
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne.

Zobacz więcej »
2022-12-05
Komunikat 16.12.2022

Informujemy, że w dniu 16.12.2022r. stanowiska ds. dowodów osobistych będzie nieczynne.

Zobacz więcej »
2022-12-05
Oferty 19a na realizację zadań publicznych

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pn.

Mistrzostwa Polski w futsalu U-19 złożona przez Jutrzenkę Giebułtów

Jutrzenka turnieje młodzieżowe złożona przez Jutrzenkę Giebułtów

Św. Mikołaj – aktywny senior! złożona przez OSP Biały Kościół

Zobacz więcej »
2022-11-10
Nabór na Rozwijanie działalności gospodarczej – 25.11.2022-12.12.2022

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków na działanie Rozwijanie działalności gospodarczej, który odbywać się będzie w terminie: 25.11.2022-12.12.2022r.

Zobacz więcej »
2022-11-10
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Ogłoszenie w sprawie konsultacje "Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Zobacz więcej »
2022-11-04
Informacja o pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Urząd Gminy Wielka Wieś informuje o możliwości wnioskowania o pomoc finansową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zobacz więcej »
2022-10-27
Emisja obligacji komunalnych dla Gminy Wielka Wieś

Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu emisji obligacji komunalnych dla Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2022-10-25
Przerwa w obsłudze mieszkańców – dowody osobiste

W poniedziałek 24 października 2022 roku w godz. 8:30-13:00 zaplanowana jest przerwa w obsłudze mieszkańców na stanowisku ds. dowodów osobistych.

Zobacz więcej »
2022-10-21
Konsultacje projektu Statutu Gminy Wielka Wieś

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Statutu Gminy Wielka Wieś

Zobacz więcej »
2022-10-20
Komunikat Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje, iż – ze względu na jubileusz 50-lecia małżeństw - dnia 7 października 2022 roku Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie do godz. 10:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Zobacz więcej »
2022-10-06
Ogłoszenie: współpraca z dentystami/stomatologami

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza lekarzy dentystów/stomatologów do współpracy

Zobacz więcej »
2022-09-27
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2022-09-20
Oferta 19a - Oddaj krew, podziel się życiem

Do Urzędu Gminy Wielka Wieś wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pn. Oddaj krew, podziel się życiem złożona przez OSP Biały Kościół

Zobacz więcej »
2022-09-19
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Wieś o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej »
2022-09-12
Zebrania wiejskie wrzesień 2022

Główne tematy zebrań to fundusz sołecki na 2023 r. oraz sprawy bieżące. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zobacz więcej »
2022-08-30
Ostrzeżenia meteorologiczne 210

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

Zobacz więcej »
2022-08-25
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 183

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Zobacz więcej »
2022-08-24
2014-04-12