Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś

Aby kreować ciągły rozwój naszej gminy, została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030. Strategia ta uwzględnia liczne potrzeby lokalne, a także obecne i przyszłe uwarunkowania społeczno-gospodarcze.


Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030

2020-03-05