Zawiadomienie XII Sesja RG

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 października 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:


Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  1. Przyjęcie protokołu z dnia 30 września 2019r.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Żłobka Samorządowego w Modlniczce.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z koniecznością wyrównania finansowego.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi publicznej –gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.

  9. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2019-10-21