Zaproszenie na XXII sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 26 stycznia 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 30 listopada 2016 roku.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na rok 2017.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś.
9)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Zapraszamy!

Tagi dla strony:

2017-01-19