Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1.     Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30.09.2014r.  
3.    Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś       na lata 2014-2020.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie zasad realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i lokalizacji zjazdu na ul. Ulubioną                    i wykonaniu skrzyżowania z drogi krajowej DK 94 (ul. Częstochowska).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku Pana J.C. o unieważnienie uchwały z dnia 06.09.2014r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Prądnik Korzkiewski.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś     na rok 2014.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2025 rok przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014r.
9.    Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2014-10-23