Zaproszenie na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Serdecznie zapraszam na VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 15 maja 2015 roku /piątek/ o godz. 11:30 w świetlicy POZYTYWKA w Białym Kościele.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2. Stwierdzenie kworum
3. Uchwalenie porządku obrad
4. Relacja radnych z udziału w szkoleniu w dniach 8-9.04.2015
5. Ocena pracy Młodzieżowej Rady Gminy w mijającej kadencji
6. Zapytania i wnioski radnych
7. Zakończenie VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Gminy w Wielkiej Wsi
Szymon Wiśniewski

2015-05-14