Zaproszenie na IV sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi

Serdecznie zapraszam
Na IV sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi,
która odbędzie się dnia 15 stycznia 2016 roku
Początek o godz. 11 00
w świetlicy „Pozytywka” w Białym Kościele

1. Otwarcie IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2. Stwierdzenie kworum
3. Odczytanie, ustalenie i przyjęcie porządku obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy
4. Omówienie warsztatów w Kętach i Bałtowie
5. Podsumowanie pracy Rady w 2015 roku
6. Kampania sprawiedliwego handlu
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi II kadencji
Kamila Kulczyk

Tagi dla strony:

2016-01-11