Zaproszenie na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy

MRG.0031.2.3.2015                                                  Wielka Wieś, 3 września 2015 r.

Serdecznie zapraszam na II sesję II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, która odbędzie się dnia 16 września 2015 roku /środa/ o godz. 10 00 w świetlicy „Pozytywka” w Białym Kościele

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie II sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
2. Stwierdzenie kworum, 3. Odczytanie i uchwalenie porządku obrad,
4. Omówienie spotkań wakacyjnych
5 Przyjęcie planu pracy na bieżącą kadencję
6. Zapytania i wnioski radnych
7. Warsztaty związane z projektem „Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej”
8. Zakończenie obrad II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
Kamila Kulczyk

Tagi dla strony:

2015-09-15