XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.10.2021 Szyce, dnia 7 października 2021 r.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 12 października 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa sołectwa Modlnica.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.
4. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-10-07