XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 lutego 2018 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

  • Podjęcie uchwał w sprawach odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.

  • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Serdecznie zapraszamy!

2018-02-20