XXXIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 czerwca 2021 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji
Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 27 maja 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wielka Wieś na rok szkolny 2021/2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków – Balice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka - 10”położonego w gminie Wielka Wieś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajowicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlniczce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś
(Modlniczka, Modlnica)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś
(Modlnica)
18. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wielka Wieś za 2020 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wielka Wieś za rok 2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wielka Wieś za rok 2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
25. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
26. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2021-06-24