XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  • Zatwierdzenie protokołu z dnia 30 listopada 2017 roku.

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.

  • Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.


Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące

2017-12-19