XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 13 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w systemie hybrydowym w Urzędzie Gminy
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji
Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej planów budowy zbiorników przeciwpowodziowych: W_GZW_955 w Giebułtowie i Pękowicach oraz W_GZW_978 w Prądniku Korzkiewskim, przewidzianych w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
3. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-05-11