XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 października 2017 r. /poniedziałek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołów z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz z dnia 15 września 2017 r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wielka Wieś do projektu: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, lokali stanowiących gminny zasób nieruchomości.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wielka Wieś.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/2017  Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Słomniki wspólnego zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów w/w gmin na lata 2018-2019.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. J. na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
13)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-10-24