XXVII Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że 29 grudnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXVII Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.  


Proponowany porządek obrad sesji:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 26 listopada 2020r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/111/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 sierpnia 2019r. – w sprawie przystąpienia do priorytetowego programu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w ramach tego programu.
5) Podjęcie uchwały w sprawie Rezolucji dotyczącej poszerzenia zasięgu właściwości miejscowej VIII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o teren Gminy Wielka Wieś.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
9) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
10) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


 Transmisja z sesji

Tagi dla strony:

2020-12-22