XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołu z dnia 20 kwietnia 2017 r.
3) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w: Bęble, Będkowicach, Giebułtowie, Modlnicy, Modlniczce, Tomaszowicach i Wielkiej Wsi.
4) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
8) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-05-17