XXIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 22 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:


1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 3 sierpnia 2020r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wielka Wieś na rok szkolny 2020/2021.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”.
5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w przedmiocie realizacji programu „Czyste powietrze”.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XLV/322/2010 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele publiczne.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Kraków.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/247/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
14) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia w XXIV Sesji Rady Gminy Wielka Wieś bezpośrednio na sali obrad będą uczestniczyć wyłącznie zaproszeni Radni, Władze Gminy, Skarbnik, Sekretarz, Radca Prawny oraz osoby referujące poszczególne projekty. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia obrad poprzez transmisję na platformie esesja.tv Transmisja z sesji

Tagi dla strony:

2020-09-15