XXIII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 3 sierpnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z dnia 22 czerwca 2020r.
3) Pojęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Kościele.
4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlniczce.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowicach.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
13) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia w XXIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś, bezpośrednio na sali obrad będą uczestniczyć wyłącznie zaproszeni Radni, Władze Gminy, Skarbnik, Sekretarz, Radca Prawny oraz osoby referujące poszczególne projekty. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia obrad poprzez transmisję na platformie esesja.tv Transmisja z sesji

Tagi dla strony:

2020-07-28