XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.2.2017 Szyce, dnia 16 lutego 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 23 lutego 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołów z dnia 29 grudnia 2016 r. i 26 stycznia 2017 r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
5) Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/432/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
9) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2017-02-16