XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 lutego 2020 r. /czwartek/ o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 23 stycznia 2020r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Wielka Wieś porozumienia ze Skarbem Państwa - Starostwo Powiatowe w Krakowie dotyczącego lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Giebułtów, Gmina Wielka Wieś.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie (użyczenie) nieruchomości wraz z budynkiem komunalnym, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w trybie bezprzetargowym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na modernizację budynku komunalnego w Białym Kościele przy ul. Królowej Jadwigi 4 na potrzeby dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
12. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2020-02-21