XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z dnia 28 listopada 2019r. oraz z dnia 16 grudnia 2019r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 ­- 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wielka Wieś na rok szkolny 2019/2020.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/327/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie nieruchomości wraz z budynkiem komunalnym, boiskiem sportowym i towarzyszącą infrastrukturą, stanowiących gminny zasób nieruchomości, w trybie bezprzetargowym.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2 w Gminie Wielka Wieś”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości diet dla radnych w Gminie Wielka Wieś.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.

 15. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.

 16. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2019-12-23