XLII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


W trakcie Sesji radni uchwalili szereg uchwał, m.in. o zaopiniowaniu negatywnie projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego czy uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, wprowadzającą godzinową stawkę najmu dla poszczególnych świetlic. 


Dodatkowo, wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018, związane m.in. z bieżącymi inwestycjami, z utworzeniem w dawnym budynku Urzędu Gminy Klubu Seniora+ oraz z aktualnymi pracami związanymi z utrzymaniem i remontem dróg i obiektów komunalnych.


Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. W związku z faktem, iż była to ostatnia Sesja Rady Gminy Wielka Wieś w kadencji 2014-2018 Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy złożyli radnym podziękowania za współpracę, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Tagi dla strony:

2018-10-18