XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 16 sierpnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1; odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  • Zatwierdzenie protokołu z dnia 26 czerwca 2018 r.

  • Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/399/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/382/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. J. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.

  • Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.

  • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2018-08-08