VI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 kwietnia 2019 r. /poniedziałek / o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  • Zatwierdzenie protokołu z dnia 29 marca 2019 r.

  • Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia „XI Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.

  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu pożarniczego Jelcz 325 w formie darowizny.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

  • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2019-04-23