Relacja z XVI sesji Rady Gminy

Pierwsza część wczorajszej sesji odbyła się w w Szkole w Modlnicy i miała bardzo uroczysty charakter gdyż poświęcona była młodym, zdolnym dzieciakom i młodzieży z naszej Gminy. Wójt Gminy wraz z radnymi wręczyli stypendia szkolne dla 44 uzdolnionych młodych ludzi oraz specjalne podziękowania i gratulacje dla ich rodziców. Dzieci oprócz dyplomów i nagród finansowych otrzymały drobne upominki.

Po uroczystości ogłoszono przerwę i uczestnicy sesji przenieśli się do budynku komunalnego w Modlnicy, gdzie kontynuowano porządek obrad. Głównym punktem sesji była uchwała o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015, radni podjęli ją jednogłośnie.
 

Tagi dla strony:

2016-06-30