Posiedzenia komisji Rady Gminy 2016 rok

Bieżące posiedzenia komisji:

 • 29.12.2016r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na Sesję
 • 29.12.2016r. o godz. 14:40 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i  Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję.

  Posiedzenia komisji w listopadzie

Posiedzenia komisji w grudniu

 • 12.12.2016r o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: sprawy bieżące + bezpieczeństwo na drogach.
 • 19.12.2016r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawozdanie finansowe z działalność GOPS za rok 2016.

 • 20 grudnia br. (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 103) odbyło się łączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycyjnej. W temacie: sprawy bieżące. Zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji.

Posiedzenia komisji w listopadziePosiedzenia komisji w listopadzie

 • 29.11.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: omówienie projektu budżetu na 2017 rok – ciąg dalszy
 • 28.11.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie projektu budżetu na rok 2017 (Promocja, OC).
 • 28.11.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu oświaty na rok 2017.
 • 28.11.2016r w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące – rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • 23 listopada 2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu na 2017 rok (GOPS, GOKiS, GBP, oświata).
 • 21.11.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie projektu budżetu na 2017 rok. 
 • 21.11.2016 o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 21.11.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, temat: omówienie propozycji do projektu budżetu gminy na rok 2017.
 • 21.11.2016r w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Biblioteka – omówienie bieżących spraw finansowych i merytorycznych
 • 14 listopada br./ poniedziałek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie sprawy bieżące

Posiedzenia komisji w październiku

 • 18 października 2016 roku o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję + sprawy bieżące.
 • 20.10.2016r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące, zaopiniowanie uchwał.
 • 24.10.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: tworzenie pamiątkowych zbiorów i izb tradycji w zakresie kultury i OSP (w ramach programu szkoleniowego komisji) + sprawy bieżące.
 • 24.10.2016r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie inwestycji drogowych oraz związanych z oświetleniem ulicznym i chodnikami.
 • 24.10.2016r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Gospodarka nieruchomościami gminy

Posiedzenia komisji we wrześniu

 • 26.09.2016r. w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: realizacja bieżących zadań inwestycyjnych
 • 26.09.2016r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: praca nad zmianami w Statucie cd.
 • 26.09.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: bieżące sprawy zgodnie z planem pracy komisji.
 • 27.09.2016 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące-zaopiniowanie uchwały.
 • 19.09.2016 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 19.09.2016 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawozdanie GOKIS.
 • 19.09.2016 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za I półrocze 2016 r.
 • 19.09.2016 r. o godz. 17.15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: bezpieczeństwo w trakcie uroczystości i imprez gminnych.

Posiedzenia komisji w sierpniu

 • 25.08.2016 o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury. Temat: zaopiniowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielka Wieś na lata 2016-2018
 • 25.08.2016 o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zmiany do uchwały budżetowej; zgodnie z planem.
 • 22.08.2016 o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące – kontynuacja podjętego tematu
 • 22.08.2016r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Tematem będzie kontynuacja prac nad zmianami w Statucie Gminy Wielka Wieś.
 • 30.08.2016r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielka Wieś
 • 30.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: informacja z realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

 • 29.08.2016 o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie obiektów szkolnych do nowego roku szkolnego pod względem remontów i prac konserwatorskich, Program 500+, sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w lipcu

 • 25.07.2016/ poniedziałek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące.

 • 18.07.2016 o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Komisja Inwestycyjna. Tematem będzie: ocena eksploatacji sieci wodociągowej i stan realizacji inwestycji.

 • 11.07.2016 o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy spotkała się Komisja Statutowa. Tematem będzie praca nad zmianą Statutu Gminy Wielka Wieś.
 • 12.07.2016 o godz. 17:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło  się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Tematem będzie mapa bezpieczeństwa + regulamin wynajmu świetlic.
 • 12.07.2016 o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – tematem: sprawy bieżące i rozpatrzenie wniosków.

Posiedzenia komisji w czerwcu

 • 6 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy O godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Tematem również było omówienie spraw bieżących i kwestii instruktorów.
 • 6 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy o godz. 16:30 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Tematem było omówienie spraw bieżących.
 • 13 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Tematem będzie: Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Wielka Wieś + rozpatrzenie wniosków.
 • 13 czerwca 2016 r. o godz. 18:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Tematem będzie: kwestia instruktorów i Regulamin wynajmu świetlic
 • 20 czerwca 2016 r. o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 23 czerwca 2016 r. o godz. 16:45 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Tematem będą: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wielka Wieś
 • 23 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: przygotowanie absolutorium.
 • 27.06.2016 o godz. 17:00 pod budynkiem GOPS odbyła się Komisja Inwestycyjna. Tematem będzie remont budynku GOPS

Posiedzenia komisji w maju

 • 09.05 /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się Komisja Inwestycyjna. Temat: oświetlenie uliczne.
 • 11.05 /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się Komisja Statutowa w temacie: Praca nad zmianą Statutu Gminy Wielka Wieś.
 • 16.05.2016 /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (Sala Konferencyjna) odbędzie się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok oraz zaopiniowanie wniosków, które wpłynęły do Komisji.
 • 16.05.2016 r. o godz. 16:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Tematem będzie omówienie projektów uchwał na najbliższą Sesję.
 • 19.05 /czwartek/ w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbędzie się Komisja Rewizyjna. W temacie: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
 • 30 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Tematem będzie omówienie projektów uchwał na Sesję.

Posiedzenia komisji w kwietniu:

 • 12.04.2016r. /wtorek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( Plac Wspólnoty 1, Szyce) spotkała się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. W temacie: projekt planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego.
 • 18.04/poniedziałek/ o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – (sala obrad) odbyła się Komisja Inwestycyjna. W temacie sprawy bieżące – temat budynku Centrum Administracyjnego Gminy. Poproszony Pan Adam Maleńki w celu zreferowania tematu.
 • 18.04/poniedziałek/ o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – (sala obrad) odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie: sprawy bieżące.
 • 18.04/poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala konferencyjna) odbyła się Komisja Budżetu i Finansów. W temacie: sprawy bieżące.
 • 18.04/poniedziałek/ o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – (sala obrad) odbyła się Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie: Zaopiniowanie uchwał na Sesję oraz sprawy bieżące.
 • 25.04 /poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbędzie się Komisja Budżetu i Finansów.  W temacie: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2015. W temacie: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2015. 
 • 25.04/poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbędzie się Komisja Rewizyjna. W temacie: zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
 • 27.04/ środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej.

Posiedzenia komisji w marcu: 

 • 07.03.2016r./poniedziałek/ o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) odbyła się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. W temacie:  zaopiniowanie uchwał. Poproszona w celu przedstawienia projektów Pani Małgorzata Mrozowska.
 • 07.03.2016r./ poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala 204) spotkały się Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W temacie:  zaopiniowanie uchwał oraz spotkanie z GOKiS – omówienie planu imprez na 2016 rok.. Poproszeni w celu przedstawienia projektów: Stanisław Kasprzyk, Aneta Solarz, Magdalena Szymańska, Grażyna Syguła
 • 14.03.2016r. / poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna.
  Temat:  zaawansowanie prac budowy wielofunkcyjnego budynku w Bęble. Zbiórka o godz. 16.00 w Bęble.
 • 19.03/ sobota/ o godz. 08.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji. Zbiórka: ul. Pasternik w Modlniczce.
 • 29.03.2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenia komisji w lutym:

 • 01 lutego / poniedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala 204) odbyła się Komisje: Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji.
  W temacie: zaopiniowanie uchwał. Poproszeni goście: Dyrektor GZEAS Krystyna Hrabia; Kierownik GOPS Aneta Solarz; inspektor Elżbieta Zawadzka.
 • 22.02.2016 / poniedziałek/ o godz. 16.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Zaawansowanie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Giebułtowie oraz zbiorniki wodne w Modlnicy.
 • 25.02.2016r. ( czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się Komisja Budżetu i Finansów.
  W temacie: podsumowanie prac Komisji. Sprawy bieżące. Zaproszony Pan Adam Maleńki – Kierownik Referatu Inwestycji.
 • 25 lutego ( czwartek) w Urzędzie Gminy Wielka Wieś spotkała się Komisja Rewizyjna. W temacie: kontrola Referatu Podatków i Opłat ( gospodarka odpadami komunalnymi).
 • 29.02 (poniedziałek) o 17.00 spotkała się Komisja Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji połączona z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dnia 29 lutego 2016r.(poniedziałek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Temat: zaopiniowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś .

Posiedzenia komisji w styczniu:

 • 18.01 /poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: praca nad planem pracy Komisji na 2016 rok oraz spotkanie z Referatem Promocji i Rozwoju – sprawy bieżące.
 • 18.01 /poniedziałek/ o godz. 17.30 odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: praca nad planem pracy Komisji na 2016.
 • 18.01 /poniedziałek/ o godz. 18.00 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: praca nad planem pracy Komisji na 2016 rok.
 • 18.01 / poniedziałek/ o godz. 15.00 odbyło się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. W temacie:  budowa Centrum Administracyjnego Gminy. Następnie opracowanie planu pracy komisji na 2016r. Zbiórka w Szycach na budowie Centrum.  
 • 18.01 / poniedziałek/ o godz. 16.30 odbyło się Komisja Rewizyjna. W temacie:  opracowanie planu pracy komisji na 2016r.
 • 20.01 / środa/ o godz. 16.00 odbyła się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. W temacie:  rozpatrzenie wniosku mieszkanki Modlnicy.
  Następnie opracowanie planu pracy komisji na 2016 r. Zbiórka przy Urzędzie Gminy, ul. Wesoła 48.  

Posiedzenia komisji w 2015 r.

Tagi dla strony:

2016-01-12