Posiedzenia komisji Rady Gminy

Bieżące posiedzenia komisji:

 • 13.11.2018r. o godz. 14:50 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję nadzwyczajną oraz sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w październiku 2018 r.:

 • 8.10.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: podsumowanie prac komisji.
 • 8.10.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące
 • 8.10.2018 o godzinie 16.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się łączone posiedzenie Komisji Inwestycyjnej z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 • 11.10.2018r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie łączone Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: podsumowanie prac komisji.

 • 12.10.2018r. o godz. 14:45 w Urzędzie Gminy (sala RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

Posiedzenia komisji w wrześniu 2018 r.:

 • 19.09.2018 r. o godz. 15:20 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 19.09.2018r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 19.09.2018r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie inwestycji związanych z remontami dróg, budową chodników, odwodnień i oświetleń ulicznych.
 • 24.09.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.

 • 24.09.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.- Biblioteka.

Posiedzenia komisji w sierpniu 2018 r.:

 • 13.08.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: ciąg dalszy prac nad zmianą Statutu Gminy.
 • 13.08.2018r. o godz. 17:00 odbyło się wyjazdowa Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: wizja w terenie w związku ze złożonym do Rady Gminy pismem.
 • 16.08.2018r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Gminy.

 • 27.08.2018r. o godz. 15:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: przygotowanie Przedszkola w Czajowicach i Szkoły Podstawowej w Bęble do nowego roku szkolnego. Zbiórka przy Przedszkolu w Czajowicach o godz. 15:30.
 • 27.08.2018 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.

 •  27.08.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: kontrola wybranych inwestycji prowadzonych przez Gminę w 2018 r. – inwestycje drogowe.

Posiedzenia komisji w lipcu 2018 r.:

 • 3 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące\
 • 9 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie założeń programu „Dobry start – 300 zł dla ucznia” oraz jego finansowania.

 • 9 lipca 2018 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie poziomu bezpieczeństwa na drogach gminnych, ciągach pieszych i poboczach.

 • 24.07.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyła się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: rozpatrzenie skargi.
 • 18.07.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Prace nad zmianą Statutu Gminy – cd.
 • Dnia 16.07.2018r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna) odbyło e się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej połączone z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat posiedzenia: Ocena realizacji inwestycji drogowych i oświetlenia ulicznego – drogi gminne.

Posiedzenia komisji w czerwcu 2018 r.:

 • 13.06.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
 • 27.06.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: omówienie propozycji zmian do Statutu – cd.
 • 25.06.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 25.06.2018r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące.
 • 26.06.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 26.06.2018r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: ocena stopnia realizacji obiektów kubaturowych (budynek wielofunkcyjny w Wielkiej Wsi).
 • 26.06.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: prace nad uchwałą absolutoryjną.

Posiedzenia komisji w maju 2018 r.:

 • 29.05.2018r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

 • 28.05.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące
 • 23.05.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: analiza Statutu Gminy i propozycji zmian do Statutu.
 • 22.05.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 21.05.2018r. odbyło się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: ocena stopnia zaawansowania budowy Budynku Wielofunkcyjnego w Modlnicy. Zbiórka na miejscu o godz. 16:00.

 • 21.05.2018r. o godz. 17:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie sprawozdania rocznego z działalności GOPS za 2017 rok oraz sprawy bieżące.
 • 8 maja 2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2017 rok oraz sprawy bieżące

Posiedzenia komisji w kwietniu 2018 r.:

 • 9.04.2018r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawy bieżące – Placówka Wsparcia Dziennego.
 • 10.04.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie projektu Planu Ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 25.01.2018r.
 • dnia 16 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami” oraz
 • sprawy bieżące; dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00 odbyło się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna i Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ocena eksploatacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś – Bębło. Zbiórka o godz. 16:00 przy stacji wodociągowej w Bęble, ul. Południowa.
 • 24.04.2018r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2017.

Posiedzenia komisji w marcu 2018 r.:

 • 5.03.2018r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 12.03.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie planu imprez na 2018 rok.
 • 12.03.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: spotkanie z Komendantem Policji w Zielonkach – podsumowanie roku 2017.
 • 19.03.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 19.03.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 23.03.2018r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

 • 23.03.2018r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję RG.
 • 28.03.2018 r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

Posiedzenia komisji w lutym 2018 r.:

 • 12.02.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 26.02.2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 26.02.2018r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 26.02.2018r. o godz. 17:15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: sprawy bieżące.
 • 26.02.2018r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 27.02.2018r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (pokój RG2) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowane na dzień 12.02.2018 r., godz. 16:00 zostaje odwołane.”

Posiedzenia komisji w styczniu 2018 r.:

 • 15.01.2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 • 15.01.2018 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: opracowanie planu pracy na rok 2018 i rozpatrzenie skargi.
 • 15.01.2018 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 • 22.01.2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: sprawy bieżące.
 • 25.01.2018 r. o godz. 15:30 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 29.01.2018 r. o godz. 16:45 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 29.01.2018r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w grudniu 2017 r.:

 • 4.12.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu na 2018 r.
 • 5.12.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: prace nad zmianą Statutu Gminy.
 • 7.12.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie projektu budżetu Gminy na 2018 r.
 • 7.12.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie projektu budżetu na rok 2018.
 • 13.12.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2018.
 • 13.12.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2018
 • 13.12.2017 r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w listopadzie:

 • 30.11.2017 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję
 • 30.11.2017 r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: sprawy bieżące
 • 30.11.2017 r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

 • 27 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy komisji.
 • 13 listopada 2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (mała sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie programu rewitalizacji i programu niskiej emisji.
 • 13 listopada 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (mała sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawy bieżące
 • 6.11.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące

Posiedzenia komisji w październiku:

 •  02.10.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Ocena stopnia zaawansowania budowy Przedszkola w Czajowicach i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bęble. Zbiórka o godz. 16:30 przy przedszkolu.
 •  9.10.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 9.10.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawy bieżące.

 • 11.10.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za I półrocze 2017 r.

 • 11.10.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 26.10.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję i sprawy bieżące.
 • 30.10.2017 r. o godz. 15:40 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej. Temat: Praca nad zmianami w Statucie Gminy Wielka Wieś.

Posiedzenia komisji we wrześniu:

 • 25.09.2017r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zaopiniowanie uchwał;

 • 25.09.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał oraz sprawy bieżące.

 • 25.09.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: podsumowanie remontów i stanu obiektów szkolnych.
 • 25.09.2017r. w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Temat: rozpatrzenie skargi.
 • 28.09.2017r. o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

Posiedzenia komisji w sierpniu:

 • 7.08.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: przygotowanie szkół pod względem bezpieczeństwa do nowego roku szkolnego oraz omówienie programu Małopolska Niania.
 • 28.08.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: omówienie inwestycji drogowych – oświetlenie uliczne
 • 28.08.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 • 28.08.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: rozpatrzenie skargi.

Posiedzenia komisji w lipcu:

 • 17.07.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna i Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: ocena eksploatacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś oraz stan realizacji nowych inwestycji; zbiórka o godz. 16:30 pod Urzędem Gminy, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.
 • 24 lipca 2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: sprawy bieżące.
 • 31 lipca 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (GOPS), kwestii nowoutworzonych szkół podstawowych + sprawy bieżące;
 • 31 lipca 2017 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie bezpieczeństwa na obozowiskach organizowanych przez GOKiS w trakcie wakacji.
 • 31.07.2017r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: podsumowanie I półrocza prac Komisji.

Posiedzenia komisji w czerwcu:

 • 6.06.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 6.06.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Inwestycyjnej i Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: omówienie inwestycji drogowych – na DK 94 i Północna Obwodnica Krakowa.
 • 26.06.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.
 • 26.06.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: prace nad uchwałą absolutoryjną.
 • 26.06.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwały na sesję.
 • 28.06.2017 r. o godz. 14:15 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.

Posiedzenia komisji w maju:

 • 8.05.2017 r. o godz. 16:30 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna. Temat: Stopień zaawansowania budowy obiektu wielofunkcyjnego w Modlnicy. Zbiórka na placu budowy w Modlnicy.
 • 16.05.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 16.05.2017 r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji; zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 22.05.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • Komisja Budżetu i Finansów odbyła się dnia 25.05.2017r.  o godzinie 15 :30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś ( sala konferencyjna). W temacie: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję.
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odbyła się dnia 25.05.2017r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (Sala RG2). Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą Sesję. 
 • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się dnia 30.05.2017r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś (sala konferencyjna). Temat zgodny z planem pracy Komisji .

Posiedzenia komisji w kwietniu:

 • 3.04.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Temat: sprawozdanie GOPS i zaopiniowanie uchwał
 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2016.

 • 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 odbyła się wyjazdowa Komisja Inwestycyjna oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Stopień zaawansowania budowy Przedszkola w Czajowicach, a następnie wizja lokalna w terenie w związku z wpływającymi do Rady Gminy pismami. Zbiórka na miejscu budowy w Czajowicach.

 • 10.04.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.04.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 20.04.2017 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwał na sesję.
 • 25.04.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: sprawy bieżące.

Posiedzenia komisji w marcu:

 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zaopiniowanie uchwały na najbliższą sesję.
 • 23.03.2017 r. o godz. 7:45 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.

 • 27.03.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Inwestycyjnej i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji.

 • 27.03.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji w temacie oświaty i bezpieczeństwa na drogach.

 • 27.03.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji


Posiedzenia komisji w lutym:

 • 15 lutego 2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Temat: Analiza wniosków do punktowej zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy sprawy bieżące.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję.
 • 20.02.2017r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie wspólne Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji Inwestycyjnej. Temat: Zatwierdzenie projektu nowych szkół podstawowych, w związku z reformą oświaty; zgodnie z planem pracy Komisji.
 • 20.02.2017r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: zgodnie z planem pracy Komisji
 • 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: Kontrola jednostek organizacyjnych Gminy: Referat Promocji i Rozwoju – bezpieczeństwo na placach zabaw.

Posiedzenia komisji w styczniu:

 • 16.01.2017 r. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Turystyki, Sportu, Bezpieczeństwa i Promocji. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok oraz sprawy bieżące.
 • 16.01.2017r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Inwestycyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r. o godz. 17:30 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

 • 16.01.2017r o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie suchych zbiorników w miejscowościach Prądnik Korzkiewski i Modlniczka oraz opracowania planu pracy Komisji.

 • 26.01.2017 r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat: opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Posiedzenia w 2016 r.

Tagi dla strony:

2017-01-05