OBWIESZCZENIEGMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia  13 czerwca 2014 r.o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych w dniu 29 maja 2014 r.Na podstawie § 16 Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącej Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, stanowiącego Załączniki nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś przeprowadzonych w dniu 29 maja 2014 r.

Wyniki wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś

§ 1

Gminna Komisja Wyborcza - na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych - ogłasza, iż radnymi do Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś zostali wybrani:

Okręg wyborczy Modlnica – Gimnazjum w Modlnicy
Marcin Borkiewicz
Anna Calik
Kamila Kulczyk
Karol Piwowar
Filip Twardy

Okręg wyborczy Biały Kościół - Gimnazjum Biały Kościół
Karolina Bubak
Łukasz Grudnik
Wiktoria Krawiec
Natalia Nowotarska
Radosław Zdybał  

Okręg wyborczy Giebułtów – ZSP Giebułtów
Tomasz Namysłowski
Aldona Pietrzyk
Przemysław Serczyk
Natalia Wieczorek
Szymon Wiśniewski

§ 2

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz w siedzibach Okręgowych Komisji Wyborczych.

Podpisał

Sekretarz Gminnej Komisji Wyborczej

Angelika Mazur

Tagi dla strony:

2014-06-13