Obwieszczenie MRG

Działając na podstawie  Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/394/2014 z dnia 27.03.2014 i zmienionej uchwałą Nr V/61/2015 z dnia 23 kwietnia  2015 r. Rady Gminy Wielka Wieś, Gminna Komisja Wyborcza w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi informuje, co następuje:
1.    Zgodnie z § 7 ust. 5 Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi „Na podstawie list osób popierających Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.”
Zatem podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi:
1    Bogucki Bartłomiej         Modlnica
2    Borkiewicz Aleksandra        Modlnica
3    Calik Anna            Szyce
4    Kulczyk Kamila            Szyce
5    Lewowicka Nina            Tomaszowice
6    Łaśko Paulina             Wierzchowie
7    Morawiec Julia            Tomaszowice
8    Pawlik Ewelina            Modlniczka
9    Sobocińska Natalia        Wielka Wieś
10    Szumny Klaudia            Szyce
11    Wierzbicka Julia            Modlnica
12    Wojtaszek Małgorzata        Modlniczka
13    Wróbel Patrycja            Modlnica
14    Wyżga Joanna            Modlnica
15    Zaremba Laura            Giebułtów

2.    Zgodnie z § 7 ust. 7 Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi „Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa ilości mandatów przypadających na okręg, wyborów się nie przeprowadza, zaś mandaty przypadają zgłoszonym kandydatom.”
Zatem nie przeprowadza się wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest równa ilości mandatów, a za wybranych  do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi uznaje się zgłoszonych kandydatów.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
Magdalena Szumiec

2017-06-07