Nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy  dnia 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 8.30  w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1  odbędzie się nadzwyczajna XXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.
2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/285/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.
3) Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2017-09-12