Nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 09 marca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się nadzwyczajna XVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Rezolucji Rady Gminy Wielka Wieś dotyczącej dokumentu pod nazwą: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – konsultacje społeczne w zakresie proponowanych wariantów linii kolejowych przechodzących przez teren Gminy Wielka Wieś.
3. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2020-03-04