Młodzieżowa Rada Gminy II kadencja - znamy już jej skład

Młodzieżowa Rada Gminy II kadencja - znamy już jej skład

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi
z dnia 20.05.2015 r.


Działając na podstawie  Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi będącej załącznikiem do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, przyjętego uchwałą Nr V/61/2015 z dnia 23 kwietnia  2015 r. Rady Gminy Wielka Wieś, Gminna Komisja Wyborcza w wyborach Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi informuje, co następuje:

1.    Zgodnie z § 7 ust. 5 Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi „Na podstawie list osób popierających Gminna Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.”

Zatem podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi:
1     Adrian Śliwa    
2    Tomasz Bogucki    
3    Łukasz Wiśniewski
4    Patrycja Wróbel
5    Aleksandra Borkiewicz   
6    Anna Sałaja
7    Karol Piwowar
8    Anna Calik
9    Kamila Kulczyk
10    Natalia Sobocińska    
11    Kacper Litewka
12    Karolina Bubak

2.    Zgodnie z § 7 ust. 7 Ordynacji Wyborczej do  Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi „Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa ilości mandatów przypadających na okręg, wyborów się nie przeprowadza, zaś mandaty przypadają zgłoszonym kandydatom.”
Zatem nie przeprowadza się wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od ilości mandatów przypadających na okręg  a za wybranych  do Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi uznaje się zgłoszonych kandydatów.


Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej


Arkadiusz Jarosz

2015-05-22