IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy, dnia 12 sierpnia 2019 r. /poniedziałek / o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się nadzwyczajna IX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  • Otwarcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

  • Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś, Polska a Gminą Bajkowce, Ukraina.

  • Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2019-08-07