IV Sesja Rady Gminy 26.02.2019r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 lutego 2019 r. /wtorek / o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 31 grudnia 2018 r.

  3. Wydanie zaświadczeń o wyborze na przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wielka Wieś.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Modlniczce poprzez zmianę adresu siedziby przedszkola oraz poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szycach.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.

  9. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski, interpelacje i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2019-02-20