Informacja z XXXVII Sesji Rady Gminy

Dnia 24 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Wielka Wieś odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy.
W trakcie posiedzenia radni podjęli szereg uchwał, z czego najważniejsze związane są z nabyciem przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości. W konsekwencji tego możliwe będzie wykonanie chodnika na ul. Sportowej w Modlnicy, poszerzenie ul. Łąkowej w Giebułtowie oraz przygotowanie zakupionej działki w Szycach pod powiększenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.
Ponadto, zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa Modlnica, radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy dotychczasowej ulicy św. Iwo Helory na łatwiejszą i niesprawiającą problemów nazwę - ulica Pogodna.
Dodatkowo, jak co roku Rada Gminy Wielka Wieś udzieliła jednostkom OSP działającym na terenie Gminy dotacji na zakup niezbędnego sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków.
Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali zgromadzonych o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.

2018-04-26