Informacja z XXXII Sesji Rady Gminy

Na wstępie Pan Krzysztof Wołos, Zastępca Wójta Gminy omówił stan realizacji zadań oświatowych wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w poprzednim roku szkolnym, wraz z przedstawieniem wyników egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowo, w formie prezentacji multimedialnej zaprezentował, w jaki sposób zmieniła się oświata w naszej Gminie w ciągu 10 ostatnich lat.


Jednym z  najważniejszych punktów Sesji było podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia na rok 2018 obowiązujących taryf i dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś, dzięki czemu w nadchodzącym roku nie wzrosną ceny za korzystanie z wody oraz odprowadzanie ścieków.


 Dodatkowo, jak rokrocznie, podjęto uchwałę odnośnie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. m.in. dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka w stosunku do roku bieżącego, uwzględniając stopień inflacji wzrosła o 2,3 %.


Ponadto, zgodnie z wnioskiem mieszkańców miejscowości Modlnica, podjęto uchwałę o nadaniu nazwy ulicy dotąd bezimiennej, będącej przecznicą od ul. Szydło (w kierunku ul. Wierzbowej) – odtąd będzie nosić nazwę ulica Bukowa.


          Na zakończenie Wójt Gminy Wielka Wieś oraz Przewodniczący Rady Gminy poinformowali zgromadzonych o bieżącej działalności.

2017-12-01