Informacja z XXX Sesji Rady Gminy

Dnia 28 września 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.
Na wstępie radni przyjęli uchwałę, na mocy której Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Będkowickiej „SOKOLICA” zostanie udzielona pożyczka w kwocie 40 000 zł. Środki te będą przeznaczone na modernizację pomieszczenia usytuowanego w budynku szkolnym, pełniącego dotąd funkcje mieszkalne, na pomieszczenia szkolne dla I klasy Szkoły Podstawowej oraz dla oddziału przedszkolnego mogącego pomieścić dzięki remontowi dodatkowo 20 dzieci z terenu Gminy.
W trosce o ochronę środowiska, radni podjęli także uchwałę o przystąpieniu Gminy Wielka Wieś do Klastra Energii Korona Północnego Krakowa, dzięki czemu zwiększą się szanse Gminy na pozyskanie kolejnych środków na dofinansowania mieszkańcom zakupu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Ponadto, zgodnie z wnioskiem mieszkańców podjęto uchwałę o nadaniu nazwy dwóm, dotąd bezimiennym, ulicom w miejscowości Bębło. Są to: ulica Wilcza, będąca przecznicą od ul. Południowej, oraz ul. Zielone Wzgórze, stanowiąca przecznicę od ul. Sportowej.
Warto również wspomnieć, iż w związku z deklaracją przystąpienia Gminy Wielka Wieś do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, radni w drodze uchwały dopuścili możliwość zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym, jakim jest karta płatnicza. Będzie to udogodnienie dla tych osób, które dokonują płatności w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.
Na zakończenie Sesji Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

2017-10-02