Informacja z XXVI Sesji Rady Gminy

25 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Na wstępie radni uchwalili zmianę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Wieś. Zmiana ta, po konsultacjach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zakłada uzupełnienie spójności PGN z dokumentami sporządzonymi na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz zaktualizowanie celi szczegółowych, zadań do realizacji oraz monitoringu.


Następnie przyjęto uchwały, na mocy których poszczególnym jednostkom OSP z terenu Gminy Wielka Wieś zostanie udzielona dotacja celowa na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków, które są niezbędne w trakcie prowadzonych przez nich działań ratowniczych. Na wysokość dotacji miało wpływ kilka kryteriów m.in. mobilność jednostki, udział w szkoleniach w roku poprzednim, zarejestrowana i działająca MDP czy liczba aktywnych członków. Radni podjęli również uchwałę zaliczającą dwie drogi do kategorii dróg gminnych.


Na zakończenie radni i sołtysi zgłosili swoje postulaty, natomiast Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

2017-05-29