Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy

Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy

23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się Nadzwyczajna XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z koniecznością podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś przed dniem 27 marca 2017 r., kiedy to odbędzie się Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni pozytywnie zaopiniowali zmianę, w związku z czym Sejmik będzie mógł podjąć stosowną uchwałę.

W trakcie Sesji podjęto wyłącznie najpilniejsze, konieczne do przyjęcia do końca marca, uchwały dotyczące m.in. przystąpienia do programu wymiany pieców, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi czy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Tagi dla strony:

2017-03-27