Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy

Informacja z XXIII Sesji Rady Gminy

Dnia 23 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.
W trakcie obrad radni podjęli uchwały dotyczące oświaty. W związku z reformą i likwidacją gimnazjów konieczne było przyjęcie projektu nowej sieci szkół. Warto podkreślić, że wprowadzono również zmianę w Lokalnym Programie Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś, która przewiduje objęcie stypendium Wójta także uczniów ze szkół dotowanych przez Gminę (do tej pory stypendia dotyczyły wyłącznie szkół prowadzonych przez Gminę).

Ponadto, na Sesję przybyli zaproszeni przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków, którzy omówili planowane inwestycje na drodze krajowej nr 94 m.in. rozbudowę drogi na odcinku Modlnica-Giebułtów czy przebudowę skrzyżowania w Czajowicach, odpowiedzieli rzeczowo na zadane im pytania oraz zapoznali się ze wskazówkami Wójta i radnych dotyczącymi wspomnianych inwestycji oraz bieżącego utrzymania dróg krajowych przebiegających przez teren naszej Gminy.

Na zakończenie radni zgłosili swoje postulaty, natomiast Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Tagi dla strony:

2017-02-24