Informacja z XXII Sesji Rady Gminy

Informacja z XXII Sesji Rady Gminy

Dnia 26 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Najważniejszym punktem Sesji było jednogłośne podjęcie przez radnych uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce. Szyce jako jedyna miejscowość należąca do naszej Gminy nie posiadały, jak dotąd, nazw swoich ulic. Po konsultacjach z mieszkańcami wsi wypracowano określenia, które przyjęto uchwałą.

Ponadto, Rada Gminy uchwaliła plan pracy Rady oraz plany pracy Komisji Rady na 2017 rok.

Na zakończenie radni zgłosili swoje postulaty, natomiast Wójt Gminy Wielka Wieś i Przewodniczący Rady Gminy poinformowali o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Tagi dla strony:

2017-01-27