Informacja z XXI Sesji Rady Gminy

Informacja z XXI Sesji Rady Gminy

29 grudnia 2016r. w Urzędzie Gminy odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Na wstępie radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017r. wraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Oba dokumenty stanowią realizację ustawowo nałożonych na Gminę zadań i będą finansowane z dochodów pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Najważniejszym punktem Sesji było niewątpliwie jednogłośne podjęcie przez radnych Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017 i związanej z nią wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

Na zakończenie Pan Wójt wspomniał o planach budowy ronda w miejscu obecnego skrzyżowania Giebułtów-Modlnica. Szersze informacje w tym temacie zostaną przekazane po wykonaniu projektu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Tagi dla strony:

2016-12-30